Chính sách và quyền riêng tư

Được cập nhật từ 14 tháng 8


1: chúng tôi được uỷ quyền và hành bài hát của bạn một cách minh bạch và dõ dàng, chúng tôi đang làm việc tại Việt Nam.


2: nếu nhưng không thể phát hành bài hát của bạn chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp hoàn trả lại tiền cho bạn ngay sau khi nhận được thông báo.


3: chính sách chống lạm phát, chúng tôi không thể chấp nhận việc bạn lấy một bài hát của người khác để phát hành với tên nghệ sĩ của bạn việc đó là bị cấm chúng tôi sẽ chỉ cảnh báo 1 lần duy nhất để bạn hiểu, nếu cố tình vi phạm chúng tôi buộc sẽ sử lý nghiêm theo chính sách và trừ 50% chi phí hoàn lại.


4: chúng tôi phát hành nhạc theo dạng quảng bá lên sẽ không có thu nhập gì từ bản phát hành của bạn nếu bạn muốn kiếm thu nhập từ bài hát bắt buộc bạn phải đăng ký bản quyền tác giả.


5: không đặt tên bài hát, tên nghệ sĩ, và ảnh bìa bài hát chứa các ngôn ngữ phản cảm.


6: chúng tôi sẽ lưu giữ bản quyền âm nhạc cho bạn chống bị người khác lấy cắp và đăng tải trái phép khi chưa được sự đồng ý của bạn, nếu bạn không muốn công ty của chúng tôi giữ bản quyền cho bạn chúng tôi sẽ gỡ bản phát hành của bạn xuống khỏi tất cả các nền tảng lưu giữ bản quyền của bạn.


7: nếu như gian lận trong việc phát hành chúng tôi sẽ cấm vĩnh viễn tên nghệ sĩ của bạn trên khắp nền tảng phát trực tuyến.